Política de privadesa i protecció de dades

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la vostra disposició aquesta Política de Privadesa. Si us plau, llegeix-la atentament.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

RAÓ SOCIAL: MISS SUSHI, S.L.

NIF: B12790424

DOMICILI SOCIAL: C/ Sant Jaume 120 – 12550 Almassora, Castelló

EMAIL: info@misssushi.es

TELÈFON: 964 53 60 10

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En general, a MISS SUSHI, S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l’enviament dels productes i/o la informació que ens sol·licita, i facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i/o productes del vostre interès.

Més concretament, les seves dades seran tractades per MISS SUSHI, S.L. per a:

 1. Atenció i gestió de les comandes realitzades a MISS SUSHI, S.L.

  Les dades personals recollides per MISS SUSHI, S.L. seran objecte de tractament, tant automatitzat com, si escau, convencional, per poder contactar amb l’usuari per tal d’atendre i gestionar adequadament les comandes realitzades a Miss Sushi, incloent el seguiment de les comandes. Així mateix, MISS SUSHI, S.L. podrà tractar les seves dades per a les comandes que es puguin realitzar en el futur amb la finalitat única de millorar i, alhora, poder agilitzar el servei. El tractament és legitimat en l’execució d’un contracte.

  En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida per mitjà d’asteriscs. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per a les quals eren sol·licitades.

  Els Clients que facin una comanda rebran un correu electrònic a l’adreça indicada als efectes de confirmació de la comanda amb les dades de la mateixa, per la qual cosa autoritza MISS SUSHI, S.L. l’enviament de la comunicació esmentada per a aquests efectes per donar compliment a la normativa.

  MISS SUSHI, S.L. us informa que és Franquiciador de la marca Miss Sushi a Espanya i que alhora pot concedir a altres empreses la franquícia de la marca Miss Sushi perquè sigui gestionada pel Franquiciat. D’aquesta manera si vostè realitzés, a través de la pàgina web, una comanda d’E-Commerce a un establiment franquiciat, les dades personals facilitades al formulari de contacte seran comunicades per MISS SUSHI, S.L. a l’esmentat establiment Franquiciat als únics efectes que el Franquiciat pugui dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada.

  Així mateix, els locals de la marca Miss Sushi ofereixen la possibilitat de realitzar comandes telefòniques per recollir a botiga i a domicili. MISS SUSHI, S.L. informa a l’Usuari que algunes botigues de la marca Miss Sushi són gestionades, a nivell de Protecció de Dades, pels seus Franquiciats sent ells els responsables de les dades que es recapten telefònicament.

  El Client declara i garanteix que tota la informació que facilita a MISS SUSHI, S.L. a través dels diferents formularis, així com qualsevol altra informació personal que proporcioni a MISS SUSHI, S.L. és veritable, actualitzada i completa, i es compromet a comunicar qualsevol modificació o actualització a les vostres dades.

 2. Atenció de queixes, reclamacions o suggeriments tramesos a MISS SUSHI, S.L.

  Per tal de poder fer una correcta atenció de les queixes, reclamacions o suggeriments que pugui remetre a MISS SUSHI, S.L., aquesta tractarà les seves dades per procedir a la contestació, esmena o incorporació de les mateixes en base a la relació derivada del producte sol·licitat .

 3. Compliment de la normativa en matèria de seguretat general de productes.

  MISS SUSHI, S.L. ha de complir determinades obligacions legals de control i supervisió, que puguin imposar la normativa en matèria de seguretat general de productes. Per això, MISS SUSHI, S.L. podrà tractar les dades amb l’única finalitat de poder donar compliment a la normativa.

 4. Enviament d’enquestes de satisfacció.

  MISS SUSHI, S.L., en base a un interès legítim de la companyia, podrà enviar-li enquestes de satisfacció, a fi de conèixer l’experiència rebuda com a client i poder incorporar als nostres productes i serveis les millores corresponents sobre la base de l’anàlisi de les mateixes. En qualsevol cas, a fi de no perjudicar els seus drets en protecció de dades, vostè es podrà oposar a aquest tractament a través dels canals habilitats a aquest efecte.

 5. Realització d’activitats d’elaboració de perfils de client i segmentacions per a l’enviament de comunicacions comercials.

  Per a la personalització dels productes que us puguin interessar i per poder oferir als seus clients promocions o campanyes ajustades a les seves preferències o historial de consum, MISS SUSHI, S.L. sobre la base de l’interès legítim, podrà consultar fonts internes i es podrà seguir un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns. Així mateix, MISS SUSHI, S.L. consultarà el seu comportament històric a les comandes que hagi pogut realitzar en el passat. En qualsevol cas, el client sempre es pot oposar a aquest tractament a través dels canals habilitats a aquest efecte.

 6. Accions comercials per part de MISS SUSHI, S.L., de productes, promocions i serveis del sector de la restauració.

  MISS SUSHI, S.L. us enviarà, tret que ens comuniqueu el contrari, comunicacions comercials referents als seus productes, promocions o serveis similars als del sector de la restauració (a través de correu, mailing, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic), en base a l’interès legítim i d’acord amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, llevat que indiqueu el contrari, oposant-s’hi per mitjà de els canals habilitats a aquest efecte.

 7. Atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d’informació respecte de les Franquícies de la marca Miss Sushi.

  Les dades personals recollides per MISS SUSHI, S.L. seran objecte de tractament per tal de poder contactar amb l’Usuari, per atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d’informació respecte de les Franquícies de la marca Miss Susi, en base al consentiment de l’interessat.

Per quant de temps conservarem les vostres dades personals?

MISS SUSHI, S.L. complirà el que disposa la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o els fins per als quals va ser recollida, bloquejant-la, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució d’una relació contractual potencial i/o subscrita, l’interès legítim, l’habilitació legal i/o el consentiment del mateix interessat. Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

MISS SUSHI, S.L. comunicarà les dades dels seus clients, en la mesura que sigui necessari i per al tractament dels mateixos en el context de les finalitats explicades anteriorment, als destinaris següents:

 • Franquiciats de la marca “Miss Sushi”, als efectes que puguin dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada a la Web i per temes de suggeriments i/o reclamacions pertanyents a aquests.
 • D’altra banda, per dur a terme totes les finalitats descrites anteriorment, MISS SUSHI, S.L. pot comptar amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les dades personals com a conseqüència de lexecució dels serveis contractats.

En tot cas, MISS SUHSI, S.L. segueix uns criteris estrictes de selecció dels tercers esmentats per tal de donar compliment a les seves obligacions en protecció de dades i signa amb ells el corresponent conveni de protecció de dades, on aquests tercers s’obliguen a complir les seves obligacions en protecció de dades, i en concret, a complir les mesures jurídiques, tècniques i organitzatives, al tractament de les dades personals per a les finalitats pactades, i la prohibició de tractar aquestes dades personals per a altres finalitats o cessió a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són: Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret de rectificació o supressió de les vostres dades.
 • Dret d´oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de MISS SUSHI, S.L. (C/ Sant Jaume 120 – 12550 Almassora, Castelló) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@misssushi.es, incloent en ambdós casos nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, cal provar-la mitjançant document fefaent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant, AEPD), www.aepd.es.

Puc retirar el consentiment?

Teniu la possibilitat i el dret, des d’aquest moment o en qualsevol moment posterior, a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada al seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En aquest cas, MISS SUSHI, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu retirar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades dirigint una comunicació per escrit al domicili social de MISS SUSHI, S.L. (C/ Sant Jaume 120 – 12550 Almassora, Castelló) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@misssushi.es, incloent en ambdós casos nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, cal provar-la mitjançant document fefaent.

On puc reclamar si considereu que no es tracten les meves dades correctament?

Si algun interessat considera que les vostres dades no són tractades correctament per MISS SUSHI, S.L. podeu adreçar les vostres reclamacions al correu info@misssushi.es oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’AEPD la indicada al territori nacional, www.aepd.es (C/ Jorge Juan, número 6, 28001 Madrid).

Seguretat i actualització de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que MISS SUSHI, S.L. ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que se’n produeixi una modificació.

Confidencialitat

MISS SUSHI, S.L. us informa que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos expressats en aquest text, en els legalment previstos, o en cas que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.

Última actualització al Gener de 2020.